Oznamy: Členské príspevky MASTERS obdobie 1Q 2023 (10.1. – 30.3.2023)

Členské príspevky MASTERS do PK DELFÍN Bratislava na obdobie 1Q 2023 (10.1. – 30.3.2023) si môžete v tomto príspevku stiahnuť ako dokument, alebo pozrieť v sekcii "CENNÍK" v hornom menu

Členské príspevky je potrebné uhradiť do 30.01.2023 v hotovosti, alebo na účet PK Delfín Bratislava

Plánované voľno v PK Delfín Bratislava:
- Jarné prázdniny v klube v termíne 21.02. – 23.02.2023 (neplávame - UT, ŠTV)

Dôležité info:
- Vzhľadom na aktuálnu nepriaznivú situáciu s cenami energií, je možné, že sa budú navyšovať náklady na prenájom plaveckých dráh na bazéne Pasienky už aj počas tohto kvartálu.
V prípade, že bude navýšenie nákladov o viac ako 5% budeme tento rozdiel dodatočne upravovať aj vo výške členských príspevkov na tento kvartál.