Kontakt

Plavecký klub PK Delfín Bratislava

Krytá plaváreň Pasienky
25m bazén, Junácka 4, 83104 Bratislava 3

Mgr. Radovan Papan tel: +421 905 432 799 (predseda PK Delfin BA),

prosím preferovať SMS
 

pkdelfinba@gmail.com

Fakturačné údaje:
Plavecký klub PK Delfín Bratislava
Kadnárová 71, 83152 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Radovan Papan

Číslo účtu: 262 383 8132 / 1100
v tvare IBAN: SK7311000000002623838132 / BIC (SWIFT) kód: TATRSKBX
IČO: 355 45 887 DIČ: 2021701968
Registrovaný na MV SR: VVS/ 1-900/90-16895 dňa 28.5.2002

Korešpondenčná adresa:
PK Delfín Bratislava, Kadnárová 71, 83152 Bratislava