INFO: September 2021 pre členov: Termíny stretnutí a Prvé info k tréningom na jeseň 2021

Ahojte delfiňáci a všetci priaznivci plávania

Veríme, že ste strávili podľa možností príjemné leto a načerpali ste dostatok síl na tréningy s
nami. Tešíme sa na Vás a veríme, že sa spolu stretneme na tréningoch už od Septembra.

Predpokladaný začiatok tréningov je Sobota 11.09.2021

Samozrejme vnímame všetky nariadenia Úradu verejného zdravotníctva v zmysle minimalizácie
rizika širenia nákazy COVID-19 a to mu prispôsobujeme aj nastavenie tréningového procesu v PK Delfín Bratislava. Podľa aktuálne platného Covid Automatu sú všetci plavci vekovej kategórii do 12 rokov považovaní za plne zaočkovaných a môžu (aktuálne v Bratislave) trénovať bez obmedzení.
Plavci vo veku 12 rokov a starší potrebujú byť plne zaočkovaní, alebo sa musia pred vstupom na bazén preukázať negatívnym výsledkom AG testu (nie staršieho ako 48 hod.)
alebo PCR testu (nie staršieho ako 72 hod.). Alternatívou je Potvrdenie o prekonaní infekcie COVID-19 nie staršie ako 180 dní.

Link: Dennik N
https://dennikn.sk/2499339/vlada-schvalila-nove-pravidla-na-boj-s-pandem...

Z tohto dôvodu Vás chceme veľmi pekne poprosiť, o mailové potvrdenie Vášho záujmu trénovať od Septembra 2021 v našom plaveckom klube.
Rodičia detí vo veku 12 rokov a staršie nám prosím pošlite informáciu, či je vaše dieťa plne zaočkované, alebo už prekonalo ochorenie COVID-19.

Všetci členovia musia, splniť nasledovné podmienky:
- odovzdať Vyplnenú a podpísanú *Prihlášku do klubu na obdobie 3Q 2021 (na aktualizovanej verzii ešte pracujeme, bude dostupná v priebehu najbližšich dní
na webe pkdelfin.sk, aj rozoslaná emailom)
- priamo na stretnutí, záväzne potvrdiť termíny jednotlivých tréningov, taktiež konzultovať zmeny tréningov ak je to potrebné
- vyzdvihnúť si **Preukaz na vstup do KP, platný na aktuálnu sezónu
- s príchodom na 1. tréning, avšak pred vstupom na bazén odovzdať trénerovi platné ***"Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti"

k nahliadnutiu budeme potrebovať:
Potvrdenie o očkovaní u detí vo veku 12r. a staršie, alebo Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19

*Prihláška 3Q 2021, ktorá je vyplnená a podpísaná zákonným zástupcom (rodičom) je pre nás dôležitá kvôli "Zdravotnému prehláseniu" obsiahnutému vo vnútri a kontaktom.
Oba tieto údaje musia byť aktuálne a sú hlavnou podmienkou pre zaradenie do tréningového procesu v plaveckom klube PK Delfín BA. Pre každý prípad budeme mať prázdne
Prihlášky aj priamo na mieste. V počítači sa ale vypisujú ľahšie.
PS: Ako "Zdravotné prehlásenie" postačí potvrdzujúci podpis rodiča. Nie je potrebné Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

**Preukaz PK Delfín BA na vstup do Plavárne Pasienky je vydaný na meno plavca a odovzdaný oproti platnej Prihláške 3Q2021

*** tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti bude dostupné na www.pkdelfin.sk

Miesto a termíny Stretnutí s rodičmi členov klubu:

miesto: vestibul 25m Výukového bazéna Pasienky, (Junácka ul. Bratislava)

Termíny stretnutia s rodičmi členov PK Delfín BA v Sobotu 04.09.2021
1.    Termín - vek. kategória 2015r., 2014r.,                 - SOBOTA  04.09.2021 o 08.00 – 09.00
2.    Termín - vek. kategória 2013r., 2012r.,                 - SOBOTA  04.09.2021 o 09.00 – 10.00
3.    Termín - vek. kategória 2011r., 2010r.,                  - SOBOTA  04.09.2021 o 10.00 – 11.00
4.    Termín - vek. kategória 2009r., 2008r., a starší   - SOBOTA  04.09.2021 o 11.00 – 12.00

pozn.1: Zostávame k sebe ohľaduplní, vstupujeme v rúšku a dodržiavame primeranú vzdialenosť.
pozn.2: Fyzická prítomnosť malých plavcov nie je nutná. Tento deň je určený rodičom.
pozn.3: V prípade, že máte u nás viacerých plavcov, postačí ak prídete na termín podľa veku najmladšieho z nich. Vybavíme spolu všetkých súrodencov naraz.

Veľmi radi príjmeme aj nových plavcov, ak nám to kapacitné podmienky dovolia.
Prosím sledujte našu stránku a po uzatvorení jednotlivých skupín ponúkneme
miesta aj novým uchádzačom o členstvo v našom klube.

O termínoch stretnutí s novými uchádzačmi budeme informovať najneskôr 05.09.2021.

viac informácií nájdete na: www.pkdelfin.sk, mail: pkdelfinba@gmail.com
tel: Mgr. Radovan Papan 0905 432 799, Mgr. Radovan Furda 0903 737 398, prosíme preferovať email, alebo SMS.