INFO:  Nahlasovanie na tréningy v Utorok 09.06. a Štvrtok 11.06.2020

Vážení členovia,režim fungovania 25m bazéna na Pasienkoch, ako aj  Opatrenia a pokyny prijaté Vládou SR zostávajú aj naďalej v platnosti. Keďže počet plavcov na jednu plaveckú dráhu zostáva aj naďalej limitovaný, musíme aj my pokračovať v nahlasovaní a následnom potvrdzovaní účasti na tréningoch.
Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste pre tréningy v Utorok 09.06. a/alebo Štvrtok 11.06. záväzne, nahlásili účasť svojho plavca na tréningu (Meno, Priezvisko, rok narodenia, a tiež jeho tréning) najneskôr do Pondelka 08.06.2020 do 16.00hod.
Nahlásené účasti budeme následne potvdzovať až do naplnenia kapacity. Na tréning budú môcť prísť iba tí plavci, ktorým účasť potvrdíme.

Ďakujeme

Váš team
PK Delfín