INFO: Nahlasovanie na tréningy v Sobotu 13.06. a v Nedeľu 14.06.2020

Vážení členovia,
rešpektujúc naďalej platné opatrenia pre fungovanie 25m bazéna na Pasienkoch zo strany STaRZ, zatiaľ ešte pokračujeme v nahlasovaní sa na tréningy PK Delfín Bratislava.

Žiadame Vás, aby ste pre tréningy v Sobotu 13.06. a/alebo Nedeľu 14.06. záväzne, nahlásili účasť svojho plavca na tréningu
(Meno, Priezvisko, rok narodenia, a tiež jeho tréning) najneskôr do Piatka 12.06.2020 do 12.00hod.
Nahlásené účasti budeme následne potvrdzovať až do naplnenia kapacity. Na tréning budú môcť prísť iba tí plavci, ktorým účasť potvrdíme.

Ďakujeme

Váš team
PK Delfín