INFO: Jeseň 2021 Info pre nových záujemcov

Informácie pre Nových plavcov, ktorí by sa chceli pridať k nám a stať sa členmi PK Delfín Bratislava, od Septembra 2021

Drahí rodičia, vážime si a ďakujeme, že ste navštívili stránky nášho plaveckého klubu PK Delfín Bratislava. V prípade záujmu o tréningy u nás (ak ste tak ešte neurobili), prosím pošlite nám email, obsahujúci meno, priezvisko a rok narodenia vášho dieťaťa. Krátko (svojimi slovami) skúste prosím popísať aj aktuálnu úroveň jeho alebo jej plaveckých schopností.
Prípadne tiež ak už bol nejaký kontakt s vodou (či už pozitívny - plavecká škola/krúžok/klub/súkromé tréningy alebo aj negatívny- pošmyknutie, pád do vody, a pod. žiaľ aj to sa stáva...).

Naše kapacity sú žiaľ limitované a miesta v skupinách sú obsadzované prioritne našimi členmi. Preto sa k počtu voľných kapacít v našom klube a v jednotlivých skupinách budeme vedieť vyjadriť, až keď prebehnú zápisy našich (riadnych) členov.

Z dôvodu snáh o zabránenie nekontrolovaného šírenia vírusu SARS-CoV-2, z dôvodu opatrení vydaných a vydávaných orgámni SR, zriaďovateľom a prevádzkovateľom Plavárne Pasienky, ale hlavne kvôli Vašej i našej vlastnej bezpečnosti sme sa rohodli posunúť začiatok tejto plaveckej sezóny.

Plavecké tréningy budú štartovať od 11. septembra 2021.

 V PK Delfín Bratislava štartujeme sezónu úvodným stretnutím s rodičmi. Aktuálne sa nám uvoľnili 2 plavecké dráhy, vo víkendovom termíne (Sobota+Nedeľa) od 08.00-09.00hod. a 09.00-10.00hod.

Pre Vás, Nových záujemcov Členstvo v PK Delfín Bratislava sme si rezervovali nasledújúce termíny. Určené sú práve na osobné stretnutie s Vami, priblíženie fungovania nášho klubu, povieme Vám o podmienkach členstva a bude priestor i pre Vaše otázky.

Miesto a Termíny Stretnutí s rodičmi Nových záujemcov o členstvo v PK Delfín Bratislava
miesto: vestibul 25m Výukového bazéna Pasienky, (Junácka ul. Bratislava) vchod má spoločný s prevádzkou "Fitness & Aerobic Centrum - STAR fit"

1. termín - vek. kategória 2016r., 2015r., 2014r.       – NEDEĽA  05.09.2021 o 08.30 – 09.30
2. termín - vek. kategória 2013r. 2012,r., 2011r.       – NEDEĽA  05.09.2021 o 09.30 – 10.30

pozn.1: Zostávame k sebe ohľaduplní, vstupujeme v rúšku a dodržiavame primeranú vzdialenosť.
pozn.2: Fyzická prítomnosť malých plavcov nie je nutná, nech zostanú doma. Tento deň je určený rodičom.
pozn.3: V prípade súrodencov, postačí ak prídete na termín podľa veku najmladšieho z nich. Vybavíme spolu všetkých súrodencov naraz.

Podmienky platné pre všetkých členov aj pre nových uchádzačov o zaradenie do tréningového procesu v Plaveckom klube PK Delfín BA:
- odovzdať Vyplnenú a podpísanú *Prihlášku do klubu na obdobie 3Q 2021 (je dostupná na webe pkdelfin.sk)
- priamo na stretnutí, záväzne potvrdiť termíny jednotlivých tréningov, taktiež konzultovať zmeny tréningov ak je to potrebné
- vyzdvihnúť si **Preukaz na vstup do KP, platný na aktuálnu sezónu
- s príchodom na 1. tréning, avšak pred vstupom na bazén odovzdať trénerovi platné ***"Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti"

*Prihláška 3Q 2021, ktorá je vyplnená a podpísaná zákonným zástupcom (rodičom) je pre nás dôležitá kvôli "Zdravotnému prehláseniu" obsiahnutému vo vnútri a kontaktom.
Oba tieto údaje musia byť aktuálne a sú hlavnou podmienkou pre zaradenie do tréningového procesu v plaveckom klube PK Delfín BA. Pre každý prípad budeme mať prázdne Prihlášky aj priamo na mieste. V počítači sa ale vypisujú ľahšie.
PS: Ako "Zdravotné prehlásenie" postačí potvrdzujúci podpis rodiča. Nie je potrebné Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

**Preukaz na vstup do KP je vydaný na meno plavca a odovzdaný oproti platnej Prihláške 3Q2021

*** tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  je dostupné na www.pkdelfin.sk

Informácie o úhradách členského na obdobie 3Q 2021 (jeseň 2021) budú zverejnené na stránke www.pkdelfin.sk sekcia PK Delfín/ Na Stiahnutie a tiež v oddelení Plávanie pre deti a OZNAMY.

viac informácií nájdete na: www.pkdelfin.sk, mail: pkdelfinba@gmail.com
tel: Mgr. Radovan Papan 0905 432 799, Mgr. Radovan Furda 0903 737 398, prosíme preferovať email, alebo SMS.

 

team PK Delfín Bratislava