INFO: COVID-19 Uvoľnenie opatrení

Aktívne komunikujeme s prevádzkovateľom bazénov na Pasienkoch, ktorým je STaRZ  o možnom termíne spustenia 25m Výukového bazéna pre tréningy plaveckých klubov ako aj o podmienkach, za ktorých budú môcť tréningy prebiehať. Prosíme, sledujte aj naďalej našu web stránku, kde zverejníme aktuálne informácie.  

Ďakujeme Vám všetkým, že ste to vydržali (o: Teší nás Váš záujem o návrat do plaveckých dráh. Evidujeme, že všetci členovia klubu, so zaplateným členským poplatkom za 1Q2020 majú nedočerpatné tréningy . Budeme sa snažiť vytvoriť možnosti, aby ste zaplatené tréningy mohli využiť.