cenník

Pokyny pre úhradu členských príspevkov do klubu PK DELFÍN Bratislava na obdobie 2Q 2023 (13.4. - 29.6.2023)

 • Plavecké tréningy -intenzita 2x/ týž. (20 TJ) :   185 € (iba členovia klubu a r. nar. 2016 a starší)
 • Plavecké tréningy -intenzita 3x/ týž. (32 TJ) :   280 € (iba členovia klubu a r. nar. 2016 a starší)
 • Plavecké tréningy -intenzita 4x/ týž. (44 TJ) :   365 € (iba členovia klubu a r. nar. 2016 a starší)
 • Plavecké tréningy -intenzita 1x/ týž. (10 TJ) :   110 € (iba členovia klubu a r. nar. 2016 a starší)

Pozn.: Výška členského príspevku závisí od intenzity plaveckých tréningov, veku člena a prevádzkových nákladov*

*Vzhľadom na aktuálnu nepriaznivú situáciu s cenami energií, je možné, že sa budú navyšovať náklady na prenájom plaveckých dráh na bazéne Pasienky už aj počas tohto kvartálu.
V prípade, že bude navýšenie nákladov o viac ako 5% budeme tento rozdiel dodatočne upravovať aj vo výške členských príspevkov na tento kvartál.

 

 Členské príspevky je potrebné uhradiť do 30.04.2023 v hotovosti, alebo na účet PK Delfín Bratislava 
• číslo účtu : 2623838132 / 1100 (Tatra banka),  v tvare IBAN: SK7311000000002623838132
var. symbol: rodné číslo plavca, (prvé 6-číslie: rok, mesiac, deň narodenia dieťaťa)

• účel platby: "meno a priezvisko PLAVCA*_ PK DELFIN 2Q2023"   *prosím PLAVCA !!!, NIE JEHO Ocka, Mamky, Babky, Strýka, a pod. (naozaj, stáva sa...)

Členský príspevok zahŕňa:

 • absolvovanie predpísaného počtu  tréningových jednotiek (TJ – min. 60 min.) v období 2Q 2023 (13.4 .– 29.6.2023)
 • Pred vstupom do bazéna je plavec povinný sa preukázať podpísaným "Vyhlásením o bezinfekčnosti"
 • volno z dôvodu medzinárodných pretekov na bazéne Pasienky NEPLÁVAME v termíne 6.5. – 7.5.2023 (víkend)
 • Plánovaný termín pre 38. Záverečné preteky klubu PK Delfín BA 25.6.2023 od 8.00 – 12.00) 
 • Z dôvodu dodržiavania maximálneho počtu osôb na bazéne počas tréningu je zdržiavanie sa rodičov na bazéne zakázané
 • poskytnutie plaveckých pomôcok ( plavecké dosky, ťapky, lopty, hračky)
 • pre vekovú kategóriu (r. nar. 2016 a mladší) max. počet 4 plavci  na jedného kvalifikovaného trénera (absolventi FTVŠ s viac ako 20 ročnou praxou)

Dôležité upozornenie: Plavecký oddiel nezodpovedá za prípadnú neúčasť člena na plaveckom tréningu! Individuálne prípady, podložené objektívnymi príčinami je možné riešiť len po dohode s trénerom Mgr. Radovanom Papanom, tel. 0905 432 799.

Informácie: na www.pkdelfin.sk , alebo na tel. čísle: 0905432799 (Mgr. Radovan Papan), preferovať SMS, zavoláme späť, ďakujeme.

Výšku členského príspevku schválil
Výbor plaveckého klubu PK Delfín BA
dňa  11.04.2023

 

 


Pokyny pre úhradu členských príspevkov do PK DELFÍN Bratislava pre kategóriu Masters (dospeláci) na obdobie 2Q 2023 (11.4. – 29.6.2023)

 • Plavecké tréningy s intenzitou 1 krát týždenne (12 TJ.) :     175 € (r. nar. 2000 a dospelejší)
 • Plavecké tréningy s intenzitou 2 krát týždenne (24 TJ.) :     335 € (r. nar. 2000 a dospelejší)

Členské príspevky je potrebné uhradiť do 30.04.2023 v hotovosti, alebo na účet PK Delfín Bratislava 
• číslo účtu : 2623838132 / 1100 (Tatra banka),  v tvare IBAN: SK7311000000002623838132,
var. symbol: rodné číslo člena masters tímu, (iba prvé 6-číslie: rok, mesiac, deň nar.),
• účel platby: "meno a priezvisko člena masters tímu*_ PK DELFIN 2Q2023_Masters" 

 

Členský príspevok zahŕňa:

 • absolvovanie predpísaného počtu  tréningových jednotiek (TJ – min. 60 min.) v období  2Q 2023 (11.4. – 29.6.2023)
 • poskytnutie plaveckých pomôcok plavecké dosky, ťapky, videokamera
 • tréningy v dohodnutých termínoch:  Utorok: 20.00 – 21.00 a Štvrtok: 20.00 – 21.00

Vzhľadom na aktuálnu nepriaznivú situáciu s cenami energií, je možné, že sa budú navyšovať náklady na prenájom plaveckých dráh na bazéne Pasienky už aj počas tohto kvartálu.
V prípade, že bude navýšenie nákladov o viac ako 5% budeme tento rozdiel dodatočne upravovať aj vo výške členských príspevkov na tento kvartál.

Dôležité upozornenie: Plavecký oddiel nezodpovedá za prípadnú neúčasť člena na plaveckom tréningu!
Individuálne prípady, podložené objektívnymi príčinami je možné riešiť len po dohode s trénerom Mgr. Radovanom Papanom, príp. Mgr. Ivanom Fedorom.

Informácie: na www.pkdelfin.sk , mail: pkdelfinba@gmail.com, alebo na tel. čísle: 0905 203 898, 0905 432 799, preferovať SMS
 

Výšku členského príspevku schválil
Výbor plaveckého klubu PK Delfín BA
dňa 07.04.2023